Przejdź do głównej treści

Granty zewnętrzne

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyznała dofinansowanie na projekt dotyczący badań nad kolekcją berlińską prowadzony przez Kierownik projektu DiHeLib, prof. Jadwigę  Kitę-Huber oraz prof. Frederike Middelhoff z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.  

Tytuł projektu 

Zarobek, codzienność, sztuka. Formy i funkcje przekładu w twórczości tłumaczek z Kolekcji Varnhagena (Broterwerb, Alltagsgeschäft, künstlerische Praxis: Formen und Funktionen des Übersetzens kulturvermittelnder Akteurinnen aus der Sammlung Varnhagen) 

Czas trwania projektu: 2024-2025 

Opis projektu 

Projekt poświęcony jest dotychczas słabo zbadanym, a częściowo w ogóle nie opracowanym jeszcze tłumaczeniom i pismom teoretycznym na temat przekładu, których autorkami są kobiety współtworzące kulturę europejską końca XVIII i początku XIX wieku. Dokumenty te przechowywane są w Kolekcji Varnhagena w Krakowie. Celem projektu jest udokumentowanie reprezentatywnego, pilotażowego wyboru tłumaczeń i pism dostępnych w Bibliotece Jagiellońskiej, które stanowiły dla kobiet-tłumaczek medium rozpowszechniania literatury obcojęzycznej. Wybór obejmuje jasno zdefiniowany korpus tekstów; na temat niektórych tłumaczek istnieją prace wstępne po stronie wnioskodawczyń i członków zespołu.  

Skład zespołu badawczego 

Prof. Dr. Frederike Middelhoff, Goethe Universität Frankfurt/M, Kierownik projektu (strona niemiecka) 

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kierownik projektu (strona polska) 

Dr. Jana-Katharina Mende (Universität Halle-Wittenberg) 

Katarzyna Szarszewska (Uniwersytet Jagielloński, DiHeLib) 

Barbara Bruks (Uniwersytet Jagielloński, DiHeLib) 

Dr hab. Paweł Zarychta, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, DiHeLib) 

Dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 

Dr hab. prof. UWr Anna Gajdis (Uniwersytet Wrocławski) 

Prof. Dr. Vera Viehöver (Université de Liège)  

Dr. Luisa Banki (Bergische Universität Wuppertal) 

Prof. Dr. Kirsten von Hagen (Justus-Liebig-Universität Gießen) 

Prof. Dr. apl. Carola Hilmes (Goethe-Universität Frankfurt/M) 

Dr. des. Felix Lempp (Universität Bern) 

Prof. Dr. Angela Sanmann-Graf (Université de Lausanne) 

PD Dr. Martina Wernli (Frankfurt am Main/Universität Zürich)