Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki drugiej edycji konkursu na minigranty badawcze w ramach projektu flagowego „European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Laureatem konkursu został:

Dr Sebastian Wielosz z Instytutu Orientalistyki UJ

Tytuł: Dalekowschodnie zbiory Berlinki w Bibliotece Jagiellońskiej. Zawartość chińskojęzycznych zbiorów "Libri sinici" – opracowanie i wstępny opis chińsko-, polsko-i anglojęzyczny.

Przyznane środki: 49 261 PLN

Więcej informacji na temat nagrodzonych projektów w zakładce Minigranty.

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu na minigranty badawcze w ramach projektu flagowego „European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.​

W ramach konkursu przyznawane są środki finansowe (do 50.000 PLN brutto)  na roczne projekty badawcze związane ze zbiorami berlińskimi w Bibliotece Jagiellońskiej i strategicznymi celami Projektu Flagowego DiHeLib.

Minigranty mają na celu umożliwienie badaczom i badaczkom z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonanie prac wstępnych prowadzących do przygotowania większych projektów i zewnętrznych wniosków grantowych.

Laureatami konkursu zostali:

  • dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ.

Tytuł projektu: Rękopisy cyrylickie z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie – stan zachowania i perspektywy badawcze.

Przyznane środki: 28 521 PLN

  • dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ.

Tytuł projektu: Anglojęzyczne autografy polityków, dyplomatów i działaczy społecznych z rękopiśmiennych zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej UJ - przegląd, digitalizacja, kontekstualizacja, popularyzacja.

Przyznane środki: 39 176 PLN.

Więcej informacji na temat nagrodzonych projektów w zakładce Minigranty.